Activering

ACTIVERING

WIE KAN BIJ ONS TERECHT?

We organiseren ontmoetings- en activeringskansen voor volwassenen die, door een psychiatrische en/of psychosociale problematiek, gehinderd worden in hun maatschappelijk functioneren.

WAT ZIJN ONZE DOELSTELLINGEN

We willen mensen ondersteunen in hun zoektocht naar meer zelfstandigheid, zinvolheid en burgerschap. Door het aanbieden van een weekstructuur, van arbeidszorg, van groepsactiviteiten en ontmoetingskansen proberen we terugval te voorkomen, psychische problematieken hanteerbaar te maken, zelfhandhaving, zelfredzaamheid en herstel te stimuleren.

AANBOD

We bieden een dienstverlening aan op maat van de deelnemer, met aandacht voor samenwerking en overleg met het professionele en familiale netwerk.

We maken een onderscheid tussen het aanbod van arbeidsmatige activiteiten en dat van laagdrempelige ontmoeting met vrijblijvende workshops.

A.C. De Schans en O.C. De Link zijn activeringscentra die de klemtoon leggen op dagstructuur, samenwerking, zinvolle bezigheid en het leggen van sociale contacten.

Dit gebeurt aan de hand van groepsactiviteiten die zich toeleggen op arbeidszorg, vorming, ontmoeting en vrije tijd. Voor diezelfde domeinen bieden we ook individuele opvolging aan, afhankelijk van ieders noden en wensen.

HOE WERKEN WE?

In het A.C. De Schans volgen de deelnemers groepsateliers met een arbeidsmatige inslag. Zij krijgen hierbij de nodige opvolging en ondersteunende grsprekken. Ze kunnen beroep doen op individuele begeleiding voor trajecten op vlak van vrijwilligerswerk, vrije tijd en ontspanning.

In het O.C. De Link staat ‘ontmoeting’ centraal. We streven naar het ontwikkelen van een veilige haven, in een gezellige, huiselijke sfeer, waarbinnen iedereen zich welkom voelt. Samen met de bezoekers kunnen er activiteiten of workshops worden georganiseerd, die steeds een vrijblijvend karakter hebben.

HOEVEEL KOST HET?

Deelnemers betalen een kleine bijdrage, afhankelijk van het gevolgde programma.

HOE AANMELDEN?

Geïnteresseerden kunnen telefonisch of per mail contact opnemen met A.C. De Schans of O.C. De Link.