SAMEN VANUIT KRACHT

OVER ONS

Samen vanuit Kracht

IDENTITEIT

MISSIE

KOHESI is een dienstengroep die zich profileert als organisator, coördinator, facilitator en inspirator binnen het brede veld van de ambulante zorgverlening en dit geïnspireerd vanuit een christelijke mens- en maatschappijvisie.

PURPOSE

Mensen de kracht laten (her)ontdekken die nodig is om mentaal en emotioneel waardig te kunnen deelnemen aan het leven. Ook en zeker voor wie minder kansen kreeg.

ONS VERHAAL

Iedereen heeft recht op een betekenisvol leven. Mentaal en emotioneel. Zeker wie van bij de start minder kansen kreeg. Wanneer iemand psychisch vastloopt, zijn de eigen krachten het vertrekpunt voor herstel. Die bronnen inzetten start met gezien en gehoord worden. Verbinding werkt. Samen kunnen we veel. KOHESI biedt een warm onthaal.

Samen met cliënten en hun steunfiguren zoeken we actief het geschikte antwoord op de hulpvraag. Gedeelde verantwoordelijkheid en begeleiding op maat zorgen voor duurzame stappen. In onze huizen bieden we verschillende specialisaties onder één dak. Die ruime blik en creatieve ervaring maken groei mogelijk. Voor iedereen.

Het unieke is dat we door schaalgrootte voluit gaan en kunnen investeren in vernieuwing. Hier nemen we het voortouw. We bundelen het netwerk in organisatievorm. Dit geeft veel mogelijkheden. We vertalen het hersteldenken naar medewerkersvia een ontwikkelingsgerichte visie.

  • KOHESI is er voor alle generaties
  • Mensen met minder kansen zijn extra welkom.
  • We zien en voeden kracht en talenten.
  • Met een warme en persoonlijke aanpak.
  • Vanuit kennis en passie.
  • We hebben verschillende antwoorden in huis.
  • Onze zorg is betaalbaar.