KIND / JONGEREN

Autismespectrumstoornis

AUTISMESPECTRUMSTOORNIS

INFO

Kinderen en jongeren met de diagnose ASS (autismespectrumstoornis) hebben twee fundamentele kenmerken gemeen:

  • Beperkingen op het vlak van sociale communicatie en interactie.
  • Beperkte en repetitieve gedragingen, interesses en activiteiten.

Deze kenmerken zijn met wisselende ernst aanwezig vanaf de vroege kinderjaren en duren het hele leven. Ze gaan vaak gepaard met cognitieve stoornissen, taal- en leerstoornissen, motorische-, emotionele- en gedragsstoornissen, slaap- en eetstoornissen.

DOELGROEP

De CAR (Centra voor Ambulante Revalidatie) begeleiden peuters, kleuters, kinderen en jongeren tot en met 18 jaar met een autismespectrumstoornis. Bij een vermoeden van ASS kan de diagnose door het multidisciplinair team van het CAR worden gesteld, in het CAR.

HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN?

Het multidisciplinaire hulpverleningsaanbod voor de persoon met ASS, is gericht op:

  • Psychosociale interventies (psycho-educatie, Impact, sociale vaardigheidstraining, Sherborne,…)
  • Ontwikkelingsstimulatie (taal, motoriek, spel,…)
  • (Voor)schoolse vaardigheden verbeteren
  • Systemen om de communicatie te stimuleren (visualisaties, tekenverhalen, Brain Blockx,…)

Via het betrekken van ouders/partners, leerkrachten en/of andere betrokkenen willen we transfer bewerkstelligen. Naargelang de noodzaak werken we samen met andere partners in de hulpverlening.

HOEVEEL KOST HET?

Je moet aangesloten zijn bij een mutualiteit en de zorgkas keurt de aanvraag tot tegemoetkoming goed. De hulpverlening, zowel onderzoek als begeleiding, wordt grotendeels vergoed door het ziekenfonds. De cliënt betaalt zelf een minimale remgeldbijdrage per aanwezigheidsdag. Cliënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming worden hiervan vrijgesteld.

HOE AANMELDEN?

Je kan in ons centrum alleen terecht na een verwijzing door een huisarts, CLB-arts of geneesheer-specialist.
Neem telefonisch contact op via 011 28 68 48 op volgende momenten:

  • Maandag 14:30u – 16:30u
  • Dinsdag 9u – 11u
  • Donderdag 14:30u – 16:30u

Jouw persoonsgegevens en hulpvraag worden bevraagd. Er zal een eerste afspraak vastgelegd worden om de hulpvraag te verduidelijken.