VOLWASSENEN

Begeleide woonvorm

BEGELEIDE WOONVORM

Woonbegeleiding voor volwassenen met psychiatrische en/of psychosociale problematiek.

INFO

Een initiatief voor beschut wonen begeleidt mensen met psychische problemen die geen nood hebben aan een permanent verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis. Maar toch beperkt zijn in hun (sociaal) functioneren en die niet beschikken over een voldoende ondersteunend thuismilieu. Beschut Wonen biedt aan deze mensen huisvesting en begeleiding zodat zij een zinvol bestaan kunnen uitbouwen.

HOE KUNNEN WIJ HELPEN?

Heb jij psychische problemen en is een permanent verblijft in een psychiatrisch ziekenhuis niet nodig maar kan je toch hulp gebruiken om te wonen en sociaal vaardig te kunnen worden, dan kan je bij ons terecht voor een “herstelondersteunende begeleiding”. Het gaat om hulp en begeleiding bij:

 • Lichamelijke gezondheid
 • Psychische gezondheid
 • Medicatie
 • Zelfzorg
 • Relaties
 • Huishouden
 • Financiën
 • Administratie
 • Juridische situatie
 • Sociaal-maatschappelijk functioneren
 • Dagbezigheid
 • Vrije tijd

HOEVEEL KOST HET?

 • Groepswonen: gemiddeld 470 euro/maand (huur en vaste kosten)
 • Studio wonen: gemiddeld 590 euro/maand (huur en vaste kosten)
 • Individueel Beschut Wonen: gratis

HOE AANMELDEN?

Geïnteresseerden kunnen telefonisch contact opnemen met de psycholoog / intakeverantwoordelijke. Er wordt een kandidaatstellingsformulier overgemaakt dat ingevuld en ondertekend aan ons wordt terugbezorgd samen met de psychiatrische verslaggeving. Na een intakegesprek en teamoverleg beslist men of de kandidaat voor ons initiatief beschut wonen in aanmerking komt.