VOLWASSENEN

Activering

ACTIVERING

INFO

Activering helpt u om structuur in uw dagen aan te brengen en sociale contacten aan te gaan. Het geeft u een zinvolle invulling van uw tijd. Het doel van activering is dat u meer vat krijgt op uw leven.

In de werking van de activeringscentra wordt de focus gelegd op de mogelijkheden en de groeicapaciteiten van iedere deelnemer. Centraal staan de begrippen rehabilitatie en herstel. Het doel is terug greep te krijgen op de eigen levenssituatie en opnieuw een plaats in de samenleving te verwerven.

HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN?

De activeringscentra A.C. De Schans en O.C. De Link bieden ondersteuning bij:

  • het uitbouwen van een dagstructuur.
  • het vinden van een zinvolle bezigheid.
  • het leggen van sociale contacten.

Dit gebeurt door het aanbieden van een aangepast activiteitenaanbod in groep en via persoonlijke begeleiding op het vlak van ontmoeting, tewerkstelling, vorming en vrije tijd. Hierbij worden de nodige linken gelegd met bestaande initiatieven in de samenleving en het zorgnetwerk.

HOEVEEL KOST HET?

Deelnemers betalen een kleine bijdrage, afhankelijk van het gevolgde programma.

HOE AANMELDEN?

Geïnteresseerden kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen met A.C. De Schans of O.C. De Link.