BWWL

BESCHUT WONEN

Woonbegeleiding voor volwassenen met een psychiatrische en/of psychosociale problematiek.

WIE KAN BIJ ONS TERECHT?

Wij richten ons tot volwassenen die ten gevolge van hun psychiatrische en/of psychosociale problematiek gehinderd worden in hun maatschappelijk functioneren.

WAT ZIJN ONZE DOELSTELLINGEN

We willen mensen begeleiden zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en een zinvol bestaan als burger kunnen uitbouwen. Meer specifiek richt de begeleiding zich op het aanbieden van een dagstructuur, op het activeren en ondersteunen van mensen in hun dagelijks functioneren.

Zo willen we terugval voorkomen, psychische problematieken hanteerbaar maken, zelfhandhaving en zelfredzaamheid stimuleren.

DOWNLOAD ONZE FOLDER

BWWL Folder Download

AANBOD

We bieden een dienstverlening op maat aan met aandacht voor samenwerking en overleg met het professionele en familiale netwerk.

Drie types woonbegeleiding:

  • Groepswonen: bewoners beschikken over een eigen kamer en delen enkele gemeenschappelijke ruimten van woningen (living, keuken, badkamer) met andere bewoners.
  • Studio wonen: bewoners beschikken over een eigen studio met living, badkamer en keuken.
  • Individueel Beschut Wonen: bewoners huren zelf een woning of zijn eigenaar van een woning.

HOE WERKEN WE?

In onze werking bieden we individuele begeleiding aan in verschillende zorgdomeinen.Wonen, dagbesteding, vrije tijd, lichamelijk functioneren, psychisch functioneren, verslaving, medicatie, huishoudelijk functioneren, zelfzorg, administratief, juridisch, relationeel functioneren, zingeving en toekomstplannen.

Ons team is multidisciplinair samengesteld onder leiding van een psychiater.

HOEVEEL KOST HET?

  • Groepswonen: gemiddeld 460 euro/maand (vaste kosten inbegrepen)
  • Studio wonen: gemiddeld 590 euro/maand (vaste kosten inbegrepen)
  • Individueel Beschut Wonen: gratis

HOE AANMELDEN?

Geïnteresseerden kunnen telefonisch contact opnemen met de psycholoog / intakeverantwoordelijke. Er wordt een kandidaatstellingsformulier overgemaakt dat ingevuld en ondertekend aan ons wordt terugbezorgd. Na een intakegesprek en teamoverleg beslist men of de kandidaat voor ons initiatief beschut wonen in aanmerking komt.