Complexe diagnostiek

COMPLEXE DIAGNOSTIEK EXPERTISETEAM CAR-CGG

WIE KAN BIJ ONS TERECHT?

  • Voor kinderen (2 tot 18j) en hun omgeving
  • Indien er nood is aan gespecialiseerde diagnostiek omwille van een meervoudige zorg bij het kind of de jongere
  • Uitsluitend op verwijzing van het CAR en/of CGG

WIE ZIJN WIJ?

Een gespecialiseerd, multidisciplinair team bestaande uit een kinderpsychiater, een orthopedagoog, een psycholoog, een ergotherapeut, een logopedist en een maatschappelijk werker.

Codia

HOE WERKEN WE?

Als team brengen wij de krachten en kwetsbaarheden van het kind / de jongere vanuit verschillende invalshoeken in beeld. Van hieruit gaan we samen met het kind / de jongere en zijn omgeving op zoek naar de beste zorg op maat.

Tenslotte exploreren we samen of de reeds bestaande zorg voldoende tegemoet komt aan de noden van het kind / de jongeren en of er een andere, aanvullende vorm van hulpverlening aangewezen is.

HOEVEEL KOST HET?

Je moet aangesloten zijn bij een mutualiteit en de zorgkas keurt de aanvraag tot tegemoetkoming goed. Het onderzoek wordt grotendeels vergoed door het ziekenfonds. De cliënt betaalt zelf een minimale bijdrage of het remgeld.