KIND / JONGEREN

Complexe Ontwikkelingsstoornis

COMPLEXE ONTWIKKELINGSSTOORNIS

INFO

Kinderen met een taalontwikkelingsachterstand hebben grote problemen met de uitspraak van klanken en woorden en zijn ze beperkt in hun woordenschat voor hun leeftijd. Door deze problemen zijn ze vaak moeilijk verstaanbaar en geeft dit problemen in hun contact en omgang met leeftijdsgenootjes. Ook kinderen die het heel erg moeilijk hebben met lezen (dyslexie), schrijven (dysorthografie) en/of rekenen (dyscalcullie) behoren tot deze groep. Kinderen met motorische stoornissen kunnen eveneens tot deze doelgroep gerekend worden. Naast deze uitgesproken problematieken vertonen de meeste van bovenvermelde kinderen vaak aandachtsproblemen, gedragsproblemen, faalangst of andere emotionele problemen. Deze problemen kunnen op elke leeftijd terug de kop opsteken.

MEN SPREEKT VAN COMPLEXE ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN (COS) WANNEER ER ERNSTIGE UITVAL IS OP MINIMAAL 2 DOMEINEN:

  • gesproken taal of schoolse vaardigheden,
  • motoriek,
  • aandacht en/of geheugen en/of de executieve functies,
  • psychosociale,
  • auditieve en/of visuele perceptie,
  • het visuospatieel functioneren.

HOEVEEL KOST HET?

Je moet aangesloten zijn bij een mutualiteit en de zorgkas keurt de aanvraag tot tegemoetkoming goed. De hulpverlening, zowel onderzoek als begeleiding, wordt grotendeels vergoed door het ziekenfonds. De cliënt betaalt zelf een minimale remgeldbijdrage per aanwezigheidsdag. Cliënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming worden hiervan vrijgesteld.

HOE AANMELDEN?

Je kan in ons centrum alleen terecht na een verwijzing door een huisarts, CLB-arts of geneesheer-specialist.
Neem telefonisch contact op via 011 28 68 48 op volgende momenten:

  • Maandag 14:30u – 16:30u
  • Dinsdag 9u – 11u
  • Donderdag 14:30u – 16:30u

Jouw persoonsgegevens en hulpvraag worden bevraagd. Er zal een eerste afspraak vastgelegd worden om de hulpvraag te verduidelijken.