CGG

CENTRUM GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

WIE KAN BIJ ONS TERECHT?

Wij bieden ambulante multidisciplinaire behandeling aan voor mensen en hun omgeving met ernstige psychische, psychiatrische problematiek, in combinatie met sociale problemen.

HOE WERKEN WE?

 • Wij bieden zorg op maat
 • We geven voorrang aan mensen die financieel kwetsbaar staan
 • We werken op verwijzing (huisarts, eerstelijnshulpverlener, CLB, (psychiatrisch) ziekenhuis, …)
 • We hebben een kinderen- en jongerenwerking en een werking voor volwassenen en ouderen
 • We werken regio gebonden
 • We werken op afspraak

Voor de verwijzers

 • Indien er reeds een hulpverlening betrokken is, hebben we graag eerst contact met u als verwijzer voor een telefonische vraagverheldering
 • Bespreek met uw cliënt uw verwijzing naar het CGG en vraag toestemming om met ons te overleggen
 • Neem telefonisch contact met onze dienst tijdens de kantooruren en meld uw cliënt aan
 • Zorg dat u de nodige persoonsgegevens bij de hand hebt, zodat wij meteen een dossier kunnen aanmaken
 • Uw cliënt komt in aanmerking voor zorg op het CGG:
  • U informeert uw cliënt
  • De cliënt contacteert ons zelf om concreet af te spreken
  • Er wordt een intake gepland
  • We houden u als verwijzer op de hoogte van ons beleid na de intake
 • Uw cliënt komt niet in aanmerking voor zorg op het CGG:
  • Wij zoeken met u naar een gepast antwoord op uw vraag

DOWNLOAD ONZE FOLDER

CGG Folder Download

HOE WERKEN WE?

 • Na aanmelding op het secretariaat contacteert een hulpverlener de cliënt en/of de verwijzer voor een telefonische vraag verheldering.
 • Hier bekijken we of het behandelaanbod van het CGG een antwoord kan zijn op de hulpvraag. Er wordt een intake ingepland, dan wel een advies gegeven voor passende verwijzing.
 • Na een intake stellen we een behandelplan op dat we met de cliënt bespreken voor de start van een begeleiding/behandeling. We bespreken het behandelplan ook systematisch in het team.
 • Behandeling kan bestaan uit: individuele psychotherapie, gezinstherapie, groepstherapie, sociaalpsychiatrische begeleiding en/of medicamenteuze ondersteuning.
 • De duur en intensiteit van de behandeling zijn afhankelijk van de hulpvraag en de nood.
 • Indien aangewezen kan, na het intakegesprek of tijdens de begeleiding, alsnog een verwijzing plaatsvinden.
 • Alle gegevens en het behandelplan worden genoteerd in een Elektronisch Patiënten Dossier.

HOEVEEL KOST HET?

Eerste afspraak: geen bijdrage mits verwijsbrief van arts of andere hulpverlener

Volgende afspraken:

 • Psychiater: remgeld
 • Andere hulpverleners: €11 standaard / €4 Omnio / WIGW

HOE AANMELDEN?

Neem contact met het secretariaat van onze vestiging in jouw regio.

Formulieren geïnformeerde toestemming