VOLWASSENEN

Gehoorstoornissen

GEHOORSTOORNIS

Individuele therapie & groepsbegeleiding van personen met gehoorproblemen.

INFO

Gehoorverlies kan ontstaan na ziekte, ongeval of langdurige blootstelling aan lawaai. Dit zal uiteraard de communicatie en de sociale contacten verstoren. Deze belemmeringen kunnen echter een zodanige impact hebben op het functioneren dat ze aanleiding geven tot psychische problemen. Er valt het niet uit te sluiten dat een verworven gehoorstoornis kan leiden tot een depressie, angsten of een sociaal isolement

WIE KAN BIJ ONS TERECHT?

  • Volwassenen met een verworven gehoorstoornis met een gemiddeld gehoorverlies van minstens 40 dB HL aan het beste oor.
  • Volwassenen met een gehoorstoornis die voldoen aan de voorwaarden voor een cochleair implantaat.

HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN?

Voor volwassenen bestaat de revalidatie uit individuele en/of groepsbehandeling:

  • training van het gehoor
  • het spraakafzien
  • communicatievaardigheden optimaliseren
  • psychosociale begeleiding

Gemiddeld tweemaal per week komt de cliënt naar het centrum voor een behandeling van minstens één uur. Naargelang de hulpvraag werken we samen met andere partners in de hulpverlening, gespecialiseerde diensten en ziekenhuizen.

Onze hulpverlening is zowel gericht op de persoon met de gehoorstoornis als op zijn/haar omgeving en heeft als doel de sociale integratie in ruime zin te bevorderen.

HOEVEEL KOST HET?

Je moet aangesloten zijn bij een mutualiteit en de zorgkas keurt de aanvraag tot tegemoetkoming goed. De hulpverlening, zowel onderzoek als begeleiding, wordt grotendeels vergoed door het ziekenfonds. De cliënt betaalt zelf een minimale remgeldbijdrage per aanwezigheidsdag. Cliënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming worden hiervan vrijgesteld.

HOE AANMELDEN?

Je kan in ons centrum alleen terecht na een verwijzing door een huisarts, CLB-arts of geneesheer-specialist.
Neem telefonisch contact op via 011 28 68 48 op volgende momenten:

  • Maandag 14:30u – 16:30u
  • Dinsdag 9u – 11u
  • Donderdag 14:30u – 16:30u

Jouw persoonsgegevens en hulpvraag worden bevraagd. Er zal een eerste afspraak vastgelegd worden om de hulpvraag te verduidelijken.