KIND / JONGEREN

Gehoorstoornis

GEHOORSTOORNIS

Individuele therapie & groepsbegeleiding van personen met gehoorstoornis.

INFO

Kinderen met gehoorstoornis zijn kinderen die aan één of beide oortjes niet of sterk verminderd horen. De gehoorstoornis kan aangeboren of verworven zijn, blijvend of tijdelijk zijn. Belangrijk in elk geval is het vroegtijdig vaststellen. Slechthorendheid kan een belangrijke invloed hebben op de taal- en spraakontwikkeling en de socio-emotionele ontwikkeling van uw kind. Het is dus belangrijk dat uw kind goed wordt opgevolgd en begeleid. Door aangepaste revalidatie kan het verdovingsproces worden tegen gegaan waardoor de nadelige invloed op de algemene ontwikkeling voorkomen of sterk verminderd wordt.

WIE KAN BIJ ONS TERECHT?

 • Kinderen & jongeren tot de dag voor hun 19de verjaardag met een gehoorstoornis, opgetreden voor de 6de verjaardag en met een gemiddeld gehoorverlies van minstens HL 40dB aan het beste oor.
 • Kinderen en jongeren tot de dag voor hun 19de verjaardag met een verworden gehoorstoornis, opgetreden na de 6de verjaardag en voor de 19de verjaardag en met een gemiddeld gehoorverlies van minstens 70dB HL aan het beste oor.
 • Kinderen en jongeren met een gehoorstoornis die voldoen aan de voorwaarden voor een cochleair implantaat.

HOE WERKEN WE?

Voor kinderen bestaat de revalidatie uit individuele en/of groepsbehandeling:

 • hoortraining in combinatie met het stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling
 • het bevorderen van de communicatie

Afhankelijk van andere noden kan het revalidatieprogramma aangevuld worden met:

 • therapie voor leerproblemen
 • (psycho)motorische ontwikkelingsstimulatie
 • Psycho-sociale vaardigheidstraining

Gemiddeld tweemaal per week komt de cliënt naar het centrum voor een behandeling van minstens één uur. Naargelang de hulpvraag werken we samen met de school, andere partners in de hulpverlening, gespecialiseerde diensten en ziekenhuizen.

Onze hulpverlening is zowel gericht op de persoon met de gehoorstoornis als op zijn/haar omgeving en heeft als doel de sociale integratie in ruime zin te bevorderen.

HOEVEEL KOST HET?

Je moet aangesloten zijn bij een mutualiteit en de zorgkas keurt de aanvraag tot tegemoetkoming goed. De hulpverlening, zowel onderzoek als begeleiding, wordt grotendeels vergoed door het ziekenfonds. De cliënt betaalt zelf een minimale remgeldbijdrage per aanwezigheidsdag. Cliënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming worden hiervan vrijgesteld.

HOE AANMELDEN?

Je kan in ons centrum alleen terecht na een verwijzing door een huisarts, CLB-arts of geneesheer-specialist.
Neem telefonisch contact op via 011 28 68 48 op volgende momenten:

 • Maandag 14:30u – 16:30u
 • Dinsdag 9u – 11u
 • Donderdag 14:30u – 16:30u

Jouw persoonsgegevens en hulpvraag worden bevraagd. Er zal een eerste afspraak vastgelegd worden om de hulpvraag te verduidelijken.