KIND / JONGEREN

Mentale beperking

MENTALE BEPERKING

INFO

Kinderen met een mentale beperking ontwikkelen zich op vlak van denken en op sociaal vlak trager en onder het niveau van hun leeftijdsgenoten. Hun taal en motoriek is vaak gestoord. Velen onder hen stellen bovendien gedragsproblemen, hebben problemen in de omgang met leeftijdsgenootjes en het functioneren in het dagdagelijks leven.

Binnen onze werking spreken we van een mentale handicap als het intelligentiequotiënt (IQ) lager is dan 70. Dit wordt bepaald door een ontwikkelingstest of een intelligentietest.

HOEVEEL KOST HET?

Je moet aangesloten zijn bij een mutualiteit en de zorgkas keurt de aanvraag tot tegemoetkoming goed. De hulpverlening, zowel onderzoek als begeleiding, wordt grotendeels vergoed door het ziekenfonds. De cliënt betaalt zelf een minimale remgeldbijdrage per aanwezigheidsdag. Cliënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming worden hiervan vrijgesteld

HOE AANMELDEN?

Je kan in ons centrum alleen terecht na een verwijzing door een huisarts, CLB-arts of geneesheer-specialist.
Neem telefonisch contact op via 011 28 68 48 op volgende momenten:

  • Maandag 14:30u – 16:30u
  • Dinsdag 9u – 11u
  • Donderdag 14:30u – 16:30u

Jouw persoonsgegevens en hulpvraag worden bevraagd. Er zal een eerste afspraak vastgelegd worden om de hulpvraag te verduidelijken.