VOLWASSENEN

Niet Aangeboren Hersenletsel

NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL (NAH)

INFO

Na een hersenbloeding, een trombose, een embolie of een ongeval waarbij de hersenen geraakt werden, kunnen er verschillende stoornissen blijven bestaan. Meerdere hersenfuncties kunnen gestoord zijn: bewegen, evenwicht, handvaardigheid, begrijpen, lezen, spreken,… Dit veroorzaakt altijd emotionele problemen, leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot aangewezen zijn op hulpverlening.

De hersenen zijn het belangrijkste orgaan van waaruit alle lichaamsfuncties gestuurd worden. Schade aan het hersenweefsel kan stoornissen veroorzaken op vlak van lichamelijk, zintuiglijk, cognitief, emotioneel functioneren, al dan niet in combinatie. Hierdoor ontstaan problemen op vlak van zelfredzaamheid en psychosociaal functioneren. Deze kunnen tijdelijk of blijvend zijn.

HOEVEEL KOST HET?

Je moet aangesloten zijn bij een mutualiteit en de zorgkas keurt de aanvraag tot tegemoetkoming goed. De hulpverlening, zowel onderzoek als begeleiding, wordt grotendeels vergoed door het ziekenfonds. De cliënt betaalt zelf een minimale remgeldbijdrage per aanwezigheidsdag. Cliënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming worden hiervan vrijgesteld.

HOE AANMELDEN?

Je kan in ons centrum alleen terecht na een verwijzing door een huisarts, CLB-arts of geneesheer-specialist.
Neem telefonisch contact op via 011 28 68 48 op volgende momenten:

  • Maandag 14:30u – 16:30u
  • Dinsdag 9u – 11u
  • Donderdag 14:30u – 16:30u

Jouw persoonsgegevens en hulpvraag worden bevraagd. Er zal een eerste afspraak vastgelegd worden om de hulpvraag te verduidelijken.