KIND / JONGEREN

NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

INFO

Een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan het gevolg zijn van een trauma (een verkeersongeval, een val van de trap, een sportongeval,…) maar ook van een ziekte of aandoening (een herseninfectie, hersenbloeding, hersentumor) of zuurstoftekort (verstikking, bijna verdrinking, hartaandoening,…). Professionele revalidatie tracht deze stoornissen te verhelpen, of helpt er op een goede manier mee om te gaan. De bedoeling is dat kinderen zo snel mogelijk opnieuw kunnen aansluiten thuis, op school en in het verenigingsleven.

HOEVEEL KOST HET?

Indien men met een revalidatieprogramma wenst te starten, is een goedkeuring van het RIZIV noodzakelijk. De hulpverlening, zowel onderzoek als begeleiding, wordt grotendeels vergoed door het ziekenfonds. De cliënt betaalt zelf een minimale remgeldbijdrage per aanwezigheidsdag. Cliënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming worden hiervan vrijgesteld.

HOE AANMELDEN?

Je kan in ons centrum alleen terecht na een verwijzing door een huisarts, CLB-arts of geneesheer-specialist. Neem telefonisch contact op met het CAR van jouw regio (Hasselt, Genk of Beringen). Jouw persoonsgegevens en hulpvraag worden bevraagd. Er zal een eerste afspraak vastgelegd worden om de hulpvraag te verduidelijken.