VOLWASSENEN

Stotteren

STOTTEREN

INFO

Iedereen struikelt wel eens over zijn woorden. Maar wanneer de onvloeiendheden blijven aanhouden wordt er gesproken van stotteren. De één herhaalt lettergrepen, woorden of zinsdelen. De ander blijft hangen op bepaalde letters, houdt klanken lang aan of blokkeert helemaal.

Stotteren is een stoornis in het vloeiend verloop van de spraakbeweging en kan op alle leeftijden voorkomen en behandeld worden.Je weet wat je wil zeggen, maar slaagt er op dat ogenblik niet in , door onvrijwillige onderbrekingen in het vloeiend spreken: herhaling, verlenging of onderbreking van een klank, lettergreep of woord.Doorgaans ontwikkelen zich gedachten en gevoelens over het spreken: het is niet prettig om te spreken, ik kan het niet, ik krijg het warm, als ik maar niet aangeduid word, gaan ze me niet uitlach

Er kunnen 3 types van stotteren onderscheiden worden:

 • het motorische stotteren (openlijk en hoorbaar stotteren)
 • het emotionele type (stotteren neemt toe bij emotionele stress en kent dus een wisselend verloop)
 • het cognitieve type (verborgen stotteren met veel vermijdingsgedrag, angsten, spanninge

HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN?

Als volwassene die stottert zal u dit bekend in de oren klinken. Het stotteren is bij u immers al behoorlijk ingesleten. Misschien hebt u het stotteren geaccepteerd en staat het u niet in de weg in uw dagelijks leven. Misschien heeft u er nog veel moeite mee en wilt u er graag van af komen.Het Centrum voor Ambulante Revalidatie te Genk richt zich naast peuters, kleuters, lagere school-kinderen, jongeren ook tot volwassenen met een stotterproblematiek, met een negatieve invloed op het sociaal en emotioneel functioneren (vrije tijd, werksituatie, …)

We bieden individueel en in groep de volgende therapieën/technieken aan:

 • Trainen van communicatieve vaardigheden
 • Spreekcontroletechnieken o.a. verlengde lettergreepspraak, inglijden
 • Ademhalingstherapie in coördinatie met het spreken
 • Therapie volgens de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne ifv lichaamsbewustzijn, -besef en –controle
 • Tonusregulatie en ontspanningstherapie
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Creatieve therapie in groep
 • Assertiviteitstraining
 • Rationeel emotieve therapie
 • Psychotherapie bij kinderen
 • Zelfcoaching i.f.v. automatisatietraining
 • Psycho-educatie

HOE WERKEN WE?

De verwijzing naar ons centrum dient te gebeuren door een kinderarts, een NKO-arts of een geneesheer-specialist in de neurologie of in de psychiatrie.

Door middel van een multidisciplinair stotteronderzoek wordt de stotterernst in kaart gebracht. Afhankelijk van de bevindingen en de hulpvraag worden bijkomende onderzoeken gepland. Het kan hierbij gaan om onderzoeken naar: spraak/taal, motoriek en psychomotoriek, mogelijkheden op vlak van intelligentie, basisfuncties, executieve functies, sociaal-emotioneel functioneren.

HOEVEEL KOST HET?

Je moet aangesloten zijn bij een mutualiteit en de zorgkas keurt de aanvraag tot tegemoetkoming goed. De hulpverlening, zowel onderzoek als begeleiding, wordt grotendeels vergoed door het ziekenfonds. De cliënt betaalt zelf een minimale remgeldbijdrage per aanwezigheidsdag. Cliënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming worden hiervan vrijgesteld.

HOE AANMELDEN?

Je kan in ons centrum alleen terecht na een verwijzing door een huisarts, CLB-arts of geneesheer-specialist.
Neem telefonisch contact op via 011 28 68 48 op volgende momenten:

 • Maandag 14:30u – 16:30u
 • Dinsdag 9u – 11u
 • Donderdag 14:30u – 16:30u

Jouw persoonsgegevens en hulpvraag worden bevraagd. Er zal een eerste afspraak vastgelegd worden om de hulpvraag te verduidelijken.