DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.kohesi.be

Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, ziet u af van alle mogelijke claims tegen KOHESI of haar werknemers, die voortkomen uit het gebruik van de website of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen.

KOHESI biedt op deze website informatie aan die met veel zorg werd samengesteld.
Toch kan KOHESI niet continu de juistheid of de volledigheid van deze informatie garanderen. Wordt KOHESI verwittigd van foute gegevens op de website, dan zal ze die informatie zo spoedig mogelijk verbeteren, verwijderen of aanvullen.

KOHESI behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing.

Bij onze informatie linken wij soms door naar websites van derden. Het staat de bezoeker vrij deze websites te raadplegen. KOHESI heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze sites betreft. KOHESI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de hyperlinks.
Hebt u ergens een link ontdekt die niet meer werkt of waarvan u de juistheid betwijfelt? Laat het weten aan [email protected]