Kind / Jongeren

Kinderstoornissen

PSYCHOSOCIALE / PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN

COMPLEXE
ONTWIKKELINGS-STOORNIS (COS)

STOTTEREN

ADHD

MENTALE BEPERKING

GEHOORSTOORNIS

AUTISMESPECTRUM-
STOORNIS (ASS)

COMPLEXE DIAGNOSTIEK