Vonk!

Voor wie?

  • Maatschappelijk kwetsbare gezinnen met kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar waarbij er sprake is van psychosociale en/of kinderpsychiatrische problemen en waarvoor de reguliere hulpverlening ontoereikend is.
  • De kwetsbaarheid wordt bepaald door minstens drie van volgende factoren: beschikbaar maandinkomen, opleiding van de ouders, arbeidssituatie van de ouders, stimulatie niveau van de kinderen, huisvesting, (lichamelijke en psychische) gezondheid en maatschappelijke en culturele participatie.
  • Inwoners van Beringen, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Ham of Tessenderlo.

Wie zijn wij?

  • De Vonk!-werking is ingebed in het kinder- en jongerenteam van het CGG West-Limburg.
  • Per gemeente wordt in duo gewerkt: een duo bestaat telkens uit een maatschappelijk werker en een psycholoog. Eén van beide is ankerpersoon in de gemeente.
  • Het multidisciplinair team wordt ondersteund door een kinder- en jeugdpsychiater.

Hoe wordt er gewerkt?

  • Er wordt aanklampende en zo nodig outreachende GGZ-hulp geboden waarbij de krachten en het netwerk van het gezin maximaal worden aangesproken.
  • Deze hulpverlening is gratis voor het gezin zelf, gezien deze ondersteund wordt vanuit de lokale gemeentebesturen. Mogelijkheid tot psychiatrisch consult in CGG West-Limburg via derdebetalersregeling.
  • Daarnaast wordt er vanuit de Vonk!-werking ook GGZ-consult aangeboden in de verschillende gemeenten en werken we nauw samen binnen het lokale netwerk.

Aanmelden?

Aanmelden gebeurt door de verwijzer, via het secretariaat van CGG West-Limburg  of rechtstreeks bij de ankerpersoon van de betreffende gemeente: 

CGG West-Limburg 
Harmoniestraat 9 
3580 Beringen
Tel: 011 42 49 31